Aangiften

FJM Accountancy & Belastingadvies

IB PLus jaarstukken

Waar het opstellen van de jaarrekeningen voorzien in een stukje informatiebehoefte van de ondernemer heeft de ondernemer ook te maken met specifieke verplichtingen richting de belastingdienst. Als ondernemer, maar ook als particulier, wordt je door de belastingdienst verplicht om op reguliere basis aangiften bij de belastingdienst in te dienen.

Wij verzorgen alle denkbare fiscale aangiftes, zoals de aangifte Omzetbelasting (BTW), Inkomstenbelasting, Vennootschapsbelasting, Loonbelasting en Dividendbelasting. Alles wordt vakkundig voor jou verzorgd.

Fiscale aangiften

Er zijn diverse soorten fiscale aangiften waar de belastingdienst om kan vragen. De meest voorkomende aangiften zijn de aangiften Inkomstenbelasting, Vennootschapsbelasting, aangifte Omzetbelasting en de Loonbelastingaangifte.
Komt uw aangifte niet voor in deze (beperkte) lijst? Neem dan contact met ons op om te kijken of wij u hierbij toch kunnen helpen

Aangiften inkomsten belasting

De belastingdienst wil jaarlijks van ons de een aangifte Inkomstenbelasting ontvangen. Wij kunnen deze aangifte voor jou verzorgen. Wij verzorgen zowel aangiften inkomstenbelasting voor ondernemers / dga’s als voor particulieren.

Aangiften vennootschapsbelasting

Wanneer jij je onderneming uitoefent in de vorm van een BV dan dien je jaarlijks een aangifte Vennootschapsbelasting in te dienen bij de belastingdienst. Wij kunnen deze aangifte voor jou verzorgen. Zowel voor de vennootschappen die zelfstandig belastingplichtig zijn als voor een groep vennootschappen die onderdeel uitmaken van een fiscale eenheid voor de Vennootschapsbelasting.

AANGIFTE LOONBELASTING

Wanneer je personeel in dienst hebt dan moet je uiteraard de salarissen laten berekenen, maar ook moet je periodiek een aangifte Loonbelasting indienen bij (en betalen aan) de belastingdienst. Als wij de salarisadministratie voor jou verzorgen dan dienen wij ook de aangifte Loonbelasting voor jou in bij de belastingdienst.

AANGIFTE OMZETBELASTING

Periodiek verzorgen wij de aangifte Omzetbelasting aan de hand van de door jou of door ons kantoor gevoerde administratie. Wij dienen de BTW aangifte tijdig voor jou in bij de belastingdienst en informeren jou tijdig over de eventueel aan de belastingdienst af te dragen omzetbelasting.

Advies

Goed Goed advies is onontbeerlijk voor het succes van een onderneming. Het bundelen van bedrijfskundige kennis met actuele data in de administratie kan krachtige adviezen opleveren om kansen te verzilveren of risico’s het hoofd te bieden.

Bekijk alle diensten